Kate & James married at Brasada Ranch

November 2, 2015

Brasada Wedding0163Brasada Wedding0164Brasada Wedding0165Brasada Wedding0166Brasada Wedding0167Brasada Wedding0168Brasada Wedding0169Brasada Wedding0170Brasada Wedding0171Brasada Wedding0172Brasada Wedding0173Brasada Wedding0174Brasada Wedding0175Brasada Wedding0176Brasada Wedding0177Brasada Wedding0178Brasada Wedding0179Brasada Wedding0180Brasada Wedding0181Brasada Wedding0182Brasada Wedding0183Brasada Wedding0184Brasada Wedding0185Brasada Wedding0186Brasada Wedding0187Brasada Wedding0188Brasada Wedding0189Brasada Wedding0190Brasada Wedding0191Brasada Wedding0192Brasada Wedding0193Brasada Wedding0194Brasada Wedding0195Brasada Wedding0196Brasada Wedding0197Brasada Wedding0198Brasada Wedding0199Brasada Wedding0200Brasada Wedding0201Brasada Wedding0202Brasada Wedding0203Brasada Wedding0204Brasada Wedding0205Brasada Wedding0206Brasada Wedding0207Brasada Wedding0208Brasada Wedding0209Brasada Wedding0210Brasada Wedding0211Brasada Wedding0212Brasada Wedding0213Brasada Wedding0214Brasada Wedding0215Brasada Wedding0216Brasada Wedding0217Brasada Wedding0218Brasada Wedding0219Brasada Wedding0220Brasada Wedding0221Brasada Wedding0222Brasada Wedding0223Brasada Wedding0224Brasada Wedding0225Brasada Wedding0226Brasada Wedding0227Brasada Wedding0228Brasada Wedding0229Brasada Wedding0230Brasada Wedding0231Brasada Wedding0232Brasada Wedding0233Brasada Wedding0234Brasada Wedding0235Brasada Wedding0236Brasada Wedding0237Brasada Wedding0239

Wedding venue: Brasada Ranch. Flowers: Summer Robbins. Bridal gown: Vera Wang. Photography: Marina Koslow.